Çimentoyu toz haline getirme ve klinker soğutma sistemi içinde ani soğutulması sırasında kullanılan sistemlerde prosesler hidrolik silindirler yardımıyla sağlanmaktadır. Uzun yıllar bu silindirlerin üretimi ve bakımı/revizyonu Atlaslift tarafından yapılmakta ve güvenle tesislere takılmaktadır. 

Çimento üretimi sırasında, hammadde fırında 1450 °C civarında sıcaklığa ulaşır. Fırından ilk olarak izokinetik inlete gönderilen klinker taneleri ani soğutma prensibi ile çalışan soğutucu ekipmanında 65 °C + ortam sıcaklığına kadar soğutulur. Soğutma ekipmanının ani soğutma prensibi ile çalışmasının sebebi, farklı sıcaklık aralarında işlem gören  klinkerin uygun faz bileşiminin sağlanmasıdır. Ayrıca, ani soğutma işlemini ısının ikincil ve üçüncül havaya geri kazanımını maksimuma çıkarmak için de önemlidir. Soğutucu ekipmanın, ani soğutma işlemini gerçekleştirmesi için ihtiyaı olan soğuk hava, basınçlı hava yardımı ile klinker yatağının altından belirli sayıdaki fanlar tarafından basınçlı hava yardımıyla sisteme kazandırılmaktadır.